corona nedlukning 2019/2020

Selv om vi var nedlukket

pga corona,

øvede vi så godt, vi måtte.