corona nedlukning 2020/2021

Selv om vi var nedlukket

pga corona,

øvede vi så godt, vi måtte.