Årets forestilling

SORØ TEATER

        

ÅRETS  FORESTILLING


På grund af denne kedelige coronakrise,

 vi er i nu.   

Har Sorø Teater valgt at flyttet forestilling 

"Mens vi venter på JaGo" til 2021 


Men vi grave os ikke ned. 

I løber af sommer  2021, vil vi laver små revy stykker / cafeafter

:)